Reference

Pro Primátor Náchod a.s., Pivovar Pernštejn a.s., Královský Pivovar Krušovice a.s. a Starobrno a.s. v naší oblasti provádíme kompletní služby tj. dodání a montáž výčepního zařízení na pivo, limo, včetně servisu a sanitace. Pivovaru Krakonoš Trutnov s.r.o. a Pivovaru Nymburk s.r.o. dodáváme výčepní zařízení včetně instalace a servisu. Společnosti JO&LE s.r.l. Wine production z Itálie a několika dalším distributorům vína z Čech a Moravy dodáváme a instalujeme chladící a stáčecí zařízení na víno. Pro Plzeňský Prazdroj a.s. provádíme sanitace výčepního zařízení a parní čištění chladících zařízení.

Všichni naši technici jsou pravidelně školeni a seznamování s novinkami ve výčepní technologii. Každý technik je držitelem autorizace k provádění sanitace a desinfekce výčepního zařízení a k čištění výparníku chladícího zařízení v majetku Plzeňského Prazdroje a.s. Jedenkrát ročně absolvují školení a 1x za dva roky přezkoušení v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami, osob podílejících se na přepravě nebezpečných látek dle zákona 356/2003, 258/2000 a Dohody ADR

Najděte cestu k nám