Naše společnost je držitelem autorizace k provádění sanitace výčepních zařízení     Plzeňského Prazdroje a.s.. V současnosti zajišťuje sanitaci výčepního zařízení šest odborně vyškolených techniků. V případě nemoci, dovolené apod. je zajištěn zástup technikem z montážní čety tak, aby nebyla narušena kontinuita sanitací. Sanitace je prováděna sanitačním přístrojem Swing.

K sanitaci jsou používány tyto sanitační prostředky certifikovány VÚPS: zásaditý prostředek Sanal H a kyselý prostředek Primusol Sept.. Sanitaci doporučujeme  provádět v 7. nebo ve 14. denní periodě.

Přesný technologický postup sanitace

 1. Vypnoutí průtokové nebo kontaktní chladící zařízení.

 2. Rozvod tlačného media – uzavření přívodu

 3. Sejmoutí naražeče z fitinku KEG sudu.

 4. Odpojiní naražeče od obou vedení.

 5. Demontáž výčepních kohoutů a narážecích hlav na jednotlivé díly.

 6. Opláchnutí demontovaných dílů pitnou vodou a jejich ponoření do  sanitačního roztoku při teplotě okolí po dobu 5-10 minut.

 7. Mechanické (kartáčkem) dočistění demontovaných dílů a opláchnoutí tekoucí pitnou vodou po dobu cca 30 s.

 8. Uložení opláchnutých dílů na bezpečném místě.

 9. Výměna poškozených dílů, těsnění, namazání a sestavení narážecích hlav a výčepních kohoutů.

 10. Připojení sanitačního zařízení.

  1. propláchnoutí pitnou vodou

  2. připravení sanitačního roztoku a spolu s molitanovou hubkou (MH) napuštění do vedení, a při teplotě okolí se nechá působit 20 až 30 minut.

  3. do vedení se znovu pustí MH a propláchne se pitnou vodou, pokud MH vytlačí nečistoty je pořeba operaci  opakovat dokud není vedení čisté.

  4. Po ukončení sanitace propláchnoutí pitnou vodou do neutrální reakce (pH papírky, pH metr).

 11. Použité sanitační prostředky  se naředí vodou v poměru 1 : 10 a vylejí do odpadu.

 12. Odpojení sanitačního zařízení, instalace výčepních kohoutů a naražečů.

 13. Zapnoutí chladícího zařízení a provedení jeho kontroly. Odstranění případných nečistot z výparníku (mřížky) a kontrola  vody v nádobě, pokud je zněčištěna je potřeba ji vyměnit. Kontrola vodoznaku.

 14. Otevření přívodu tlačného media a kontrola těsnosti rozvodu.

 15. Kontrola sanitační adaptéru.

 16. Přes sanitační adapter natlakování jednotlivých vedení a prověření jejich těsnosti.

 17. Vyplnění sanitační knihy.

Tento technologický postup musí každý zaměstnanec firmy přesně dodržovat.
Dále každý ze zaměstnanců při kontrole narážecích hlav a výčepních kohoutů provede vždy výměnu těsnění,pokud tyto zjevně vykazují stopy opotřebení. U instalací, kde jsou použity rychlospojky JG,DM Fit apod. provede jejich kontrolu a v případě, že jsou poškozené je vymění,  zkontroluje hadice a pokud je vydřena drážka, zkrátí hadici.

 

 

 

 1.  

Region působnosti naší společnosti

Najděte cestu k nám