V  případě, že výparníky chladícího zařízení nejsou pravidelně čištěny, dochází k jejich zanesení a tím ke snížení chladícího výkonu téměř o polovinu. Často nastává přehřátí kompresoru či jeho zničení. Znečištěný výparník způsobuje nárůst spotřeby elektriké energie až o 60%.

 

Výhody parního čištěni:

  • Může se provádět přímo na místě, aniž by bylo nutné chlazení demontovat

  • Je velmi účinné a efektivní

  • Není časově náročné

  • Z chlazení neunikají žádné nečistoty

 

Čištění je  prováděno metodou suché páry bez nutnosti demontáže chladícího zařízení. Doporučujeme ho provádět dvakrát  za rok. Při čištění se pouze odkryje prostor agregátu a parním čističem se provede čištění. Naše firma je držitelem autorizace k provádění parního čištění zařízení v majetku Plzeňského Prazdroje a.s..

Najděte cestu k nám